Adarychrys webdesign
 
LEGISLATIA MUNCII
 
Anul Denumirea actului normativ Descarca
2000  REGULAMENT privind timpul de munca, organizarea si efectuarea  garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar doc
2000  LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 (*actualizată*)
 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 (actualizată pana la data de 27 aprilie 2007*) .
doc
2001  NORMA din 4 mai 2001 (*actualizată*)
 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de  pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările  ulterioare (actualizată pana la data de 22 februarie 2006*).
doc
2003  LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*actualizată*)
 CODUL MUNCII (actualizată pana la data de 22 aprilie 2007*)
doc
2004  ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 24 noiembrie 2004  (*actualizată*)
 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din  unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.
doc
2005  ORDIN nr. 721 din 7 iulie 2005
 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile  de baza în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta  a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr. 125/2005
doc
2006  ORDONANTA nr. 3 din 12 ianuarie 2006 (*actualizată*)
 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului  bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000  privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul  contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor  nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor  de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care  ocupa funcţii de demnitate publica.
 (aplicabilă începând cu data de 1 octombrie 2007*)
doc
2007  NORME din 17 mai 2007
 de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a  Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale  personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
doc
2007  ORDIN nr. 1.315 din 25 iulie 2007
 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice  şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr.886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor  art.24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004  privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din  unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
doc
2011  CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE  ANII 2011-2014
 Încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată,  înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
doc