Adarychrys webdesign
 
 

Conditii de internare si externare a pacientilor

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie sau a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

INFORMATII INTERNARE:

La internare trebuie sa aveti asupra dumneavoastra urmatoarele acte:

1. BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE vizat de medicul specialist sau bilet de internare de la medicul specialist, aflati in relatii contractuale cu casa judeteană de asigurari de sanatate.

2. CARTE DE IDENTITATE SAU BULETIN

3. DOVADA CALITATII DE ASIGURAT conform listei de mai jos:

 • Angajaţi:
  Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
 • Pensionari:
  Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
 • Someri:
  Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
 • Persoane fara venit:
  Chitanţa de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.
 • Elevi sub 18 ani şi studenţi:
  Xerocopie după certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de coasigurat.

Nu uitati!
Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

INFORMATII EXTERNARE:

Externarea pacientilor se face dupa ora 13.00.
Ora externarii va fi comunicate cu o zi inainte de medicul curant, lucru ce va va permite sa va puneti la punct cu cele necesare externarii. Anuntati-va familia sau ruda cea mai apropiata de externarea dumneavoastra. Daca nu aveti mijloace personale (telefon mobil), solicitati ajutorul personalului angajat al spitalului.

Documente eliberate de catre medicul curant la externare:

 • biletul de iesire / scrisoare medicala;
 • reteta electronica gratuita sau compensata la medicamentele nou prescrise, daca persoana este asigurata, sau daca medicamentul este pe lista de gratuitati;
 • concediu medical (la cerere).

Recomandari primite la externare:

 • recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat (evitarea consumului de alcool, cafea, tutun etc);
 • recomandari privind un stil de viata sanatos (evitarea stresului, etc);
 • se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;
 • recomandari privind tratamentul la domiciliu;
 • se stabileste data si locul consultatiei de control.