Adarychrys webdesign
 
 

Conditii de internare si externare a pacientilor. Coplata.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie sau a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

INFORMATII INTERNARE:

La internare trebuie sa aveti asupra dumneavoastra urmatoarele acte:

1. BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE vizat de medicul specialist sau bilet de internare de la medicul specialist, aflati in relatii contractuale cu casa judeteană de asigurari de sanatate.

2. CARTE DE IDENTITATE SAU BULETIN

3. CARDUL DE SANATATE sau adeverinta "LIPSA CARD" emisa de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.

4. DOVADA CALITATII DE ASIGURAT conform listei de mai jos:

 • Angajaţi:
  Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
 • Pensionari:
  Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
 • Someri:
  Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
 • Persoane fara venit:
  Chitanţa de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.
 • Elevi sub 18 ani şi studenţi:
  Xerocopie după certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de coasigurat.

Nu uitati!
Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

INFORMATII EXTERNARE:

Externarea pacientilor se face dupa ora 13.00.
Ora externarii va fi comunicate cu o zi inainte de medicul curant, lucru ce va va permite sa va puneti la punct cu cele necesare externarii. Anuntati-va familia sau ruda cea mai apropiata de externarea dumneavoastra. Daca nu aveti mijloace personale (telefon mobil), solicitati ajutorul personalului angajat al spitalului.

Documente eliberate de catre medicul curant la externare:

 • biletul de iesire / scrisoare medicala;
 • reteta electronica gratuita sau compensata la medicamentele nou prescrise, daca persoana este asigurata, sau daca medicamentul este pe lista de gratuitati;
 • concediu medical (la cerere).

Recomandari primite la externare:

 • recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat (evitarea consumului de alcool, cafea, tutun etc);
 • recomandari privind un stil de viata sanatos (evitarea stresului, etc);
 • se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;
 • recomandari privind tratamentul la domiciliu;
 • se stabileste data si locul consultatiei de control.
 • COPLATA:

  Spitatul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani incaseaza de la asigurati suma corespunzatoare coplatii in valoare de 5 lei pentru:

  • Serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, in sectiile/compartimentele cu paturi organizate conform prevederilor legale in vigoare si aflate in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate;
  • Serviciile medicale spitalicesti, acordate in regim de spitalizare continua, prevazute in pachetul de servicii medicale de baza si in pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ.

  Categoriile de asigurati scutite de coplata si prevazute Ia art. 213(1) din Legea nr. 95/2006 sunt:

  • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
  • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
  • pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;
  • toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.

  In vederea reducerii la minim a disconfortului pacientului, s-a stabilit ca plata sumei de 5 lei, reprezentand coplata, sa se faca la nivelul fiecarei sectii/compartiment, la momentul preluarii documentelor aferente externarii, pe baza de chitanta.

  Numarul chitantei prin care se achita coplata se va consemna in FOCG.

  Persoanele scutite de la coplata vor completa o declaratie pe proprie raspundere ca se incadreaza in una din categoriile exceptate.

  Declaratia se va anexa la FOCG.