Adarychrys webdesign
 
POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SPITAL DE RECUPERARE BOTOSANI

Comisia de Coordonare a implementarii Managementului Calitatii Serviciilor si Sigurantei Pacientilor.

Politica de calitate adoptata la nivelul spitalului.

Declaratia managerului privind sistemul de management al calitatii.

 
  MISIUNE
 De a oferi servicii medicale de excelenta populatiei.
 Spitalul isi justifiuca existenta doar prin masura in care isi indeplineste misiunea:
 - eficacitate –ofera servicii de sanatate specifice, care sa rezolve problemele de sanatate ale populatiei  din judet;
 - calitate - asigurarea serviciilor medicale excelente pentru imbunatatirea continuă a satisfacerii  necesităţilor şi a aşteptărilor pacientului;
 - eficienta – ofera servicii de calitate superioara in cel mai economicos mod posibil.
 
 VIZIUNE
  Viziunea Conducerii Spitalului de Recuperare ,,Sf. Gheorghe,, este de a construi imaginea unui spital  de prestigiu, care sa devina cel mai bun furnizor de servicii medicale de recuperare din nord – estul tarii,  etalon al profesionalismului si calitatii.
 
 OBIECTIVE GENERALE
 Conducerea spitalului isi asuma ca obiective generale:  obtinerea satisfactiei pacientilor   perfectionarea continua a personalului  imbunatatirea continua a serviciilor oferite.
 
 Personalul medico-sanitar din unitatea noastra se obliga :
 - sa respecte demnitatea vietii umane.
 - sa manifeste compasiune si sa îngrijeasca fara discriminare.
 - sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin educatie, cercetare si evaluare.
 - sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea.
Top Managementul organizaţiei isi asumă răspunderea comunicării acestei politici intregului personal şi analizarii ei la intervale de timp planificate pentru a fi în mod continu adecvată faţă de misiune si viziune.