Adarychrys webdesign
 
LEGISLATIE MEDICALA
 
Anul Denumirea actului normativ Descarca
2000  HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 28 noiembrie 2000
 Urgente medico-chirurgicale
doc
2002  LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*)
 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale
doc
2008  ORDONANTA DE URGENTA 144 din 2008
 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de  moasa, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistentilor  Medicali şi Moaşelor din România
doc
2005  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.175 din 8 decembrie 2005 pentru  modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în  domeniul sanitar doc
2005  LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005
 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor  stupefiante şi psihotrope
doc
2005  ORDIN nr. 1.100 din 14 octombrie 2005
 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului  pentru serviciile medicale primite
doc
2005  DECIZIE nr. 68 din 9 decembrie 2005
 privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului  profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au  aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani
doc
2006  HOTĂRÂRE nr. 1.915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005  privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor  stupefiante şi psihotrope doc
2006  ORDIN nr. 346 din 8 august 2006 pentru aprobarea Normelor privind  stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra în relaţii  contractuale cu casele de asigurări de sănătate doc
2006  ORDIN nr. 450 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru  accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările  ulterioare doc
2016  ORDIN nr. 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de  supraveghere, prevenire şi control al infectiilor nosocomiale în unităţile  sanitare doc
2018  ORDIN nr. 15 din 2018 pentru aprobarea Normelor de  aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005  privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate doc
2006  ORDIN nr. 233 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al  certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi  modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza  cărora se acorda indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor  sociale de sănătate doc
2006  ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea  protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic doc
2006  ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005  (*actualizată*) privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de  sănătate (actualizată pana la data de 23 ianuarie 2006*) doc
 
2006  LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în  domeniul sănătăţii (actualizată pana la data de 28 martie 2007*) doc
I  Sănătatea publica doc
II  Programele naţionale de sănătate doc
III  Asistenta medicală primara doc
IV  Sistemul naţional de asistenta medicală de urgenta şi  de prim  ajutor calificat doc
V  Asistenta medicală comunitara doc
VI  Efectuarea prelevarii şi transplantului de organe,  tesuturi şi  celule de origine umană în scop terapeutic doc
VII  Spitalele doc
VIII  Asigurările sociale de sănătate doc
IX  Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de  sănătate doc
X  Asigurările voluntare de sănătate doc
XII  Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea  Colegiului Medicilor din România doc
XIII  Exercitarea profesiei de medic dentist Organizarea şi  funcţionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România doc
XIV  Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea  Colegiului Farmacistilor din România doc
XV  Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de  produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice doc
XVII  Medicamentul doc
 
2007  LEGE nr. 264 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii doc
2007  ORDIN nr. 221 din 15 mai 2007 privind aprobarea Protocolului de  practica pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea  medicamentelor în cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele  asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate doc
2011  ORDIN nr. 868 din 31 martie 2011 privind aprobarea modelului unic al  biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul  asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și  modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații  paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate doc
2016  HOTARÂRE Nr. 161 din 2016 pentru aprobarea  Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în  cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 -  2012 doc