Adarychrys webdesign
 
LEGISLATIE ADMINISTRATIVA
 
Anul Denumirea actului normativ Descarca
2006  ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*)
 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie sa le  îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de  funcţionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006*).
doc
2006  ORDIN nr. 1.764 din 22 decembrie 2006
 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale,  judeţene şi regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor  materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenta medicală  de urgenta şi ingrijirile medicale definitive pacientilor aflaţi în stare critica.
doc
2007  ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007
 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de  analize medicale.
doc
2018  ORDIN nr. 1549 din 2018
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea  documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat,  respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea  măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la  Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
doc