Adarychrys webdesign
 
LEGISLATIA MUNCII
 
Anul Denumirea actului normativ Descarca
2000  REGULAMENT privind timpul de munca, organizarea si efectuarea  garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar doc
2010  LEGE nr. 263 din 2010 (*actualizată*)
 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
doc
2003  LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*actualizată*)
 CODUL MUNCII
doc
2004  ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 24 noiembrie 2004  (*actualizată*)
 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din  unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.
doc
2017  LEGEA nr 153 din 207
 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
doc
2006  ORDONANTA nr. 3 din 12 ianuarie 2006 (*actualizată*)
 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului  bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000  privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul  contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor  nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor  de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care  ocupa funcţii de demnitate publica.
 (aplicabilă începând cu data de 1 octombrie 2007*)
doc
2007  ORDIN nr. 1.315 din 25 iulie 2007
 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice  şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr.886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor  art.24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004  privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din  unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
doc