Adarychrys webdesign
CONSILIU  DE  ETICA
 
 
1 - Dr. Secrieriu Cristina - Presedinte
2 - Dr. Constantin Carmen - membru
3 - Dr. Brinzei Carmen - membru
4 - Dr. Vasilciuc Viorica - membru
5 - As. Tarnauceanu Irina - membru
6 - As. Iacob Mihaela - membru
7 - Ing. Grigore Paul - secretar
 
 
MEMBRI  SUPLEANTI
 
1 - Dr. Baietu Lorena - membru
2 - Dr. Biciusca Cristina - membru
3 - Dr. Catargiu Dorin - membru
4 - Dr. Cocea Samuel - membru
5 - As. Petrariu Iulia - membru
6 - As. Stoian Aida - membru
7 - Ec. Hritcu Dorina - secretar